31.03.2016.

eVisitor: podrška pri korištenju sustava

S obzirom na obvezu ustrojavanja jedinstvenog hrvatskog turističkog informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke obrade prema turističkim zajednicama nižeg ustroja, Hrvatska turistička zajednica (HTZ) razvila je sustav eVisitor sukladno važećim propisima. Navedeni je sustav, sukladno Pravilniku o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turističkoj zajednici (NN 126/15), službeno ušao u punu primjenu na nacionalnoj razini s danom 1. siječnja 2016. godine.

Tijekom dosadašnjeg korištenja sustava eVisitor uočena su određena različita tumačenja, odnosno različite primjene propisa u praksi. Upravo je zbog toga Hrvatska turistička zajednica, u suradnji s Ministarstvom turizma, pripremila pregled učestalih upita, odnosno tumačenja važećeg Zakona o boravišnoj pristojbi i vezanih provedbenih propisa. Navedeni dokument sadrži dodatna tumačenja postojećih pojmova predmetnih propisa uz detaljna pojašnjenja vezana uz plaćanje boravišne pristojbe i obveze prijave turista. Dokument je dostavljen i sustavu turističkih zajednica s ciljem maksimalnog uklanjanja određenih nedoumica u tumačenju odredbi te s ciljem osiguravanja unificiranog i jednoznačnog postupanja svih turističkih zajednica u odnosu na poslove prijave i odjave turista te vođenja popisa turista.

„Ovo je prva godina primjene sustava eVisitor i upravo zbog toga našem sustavu i krajnjim korisnicima želimo dati maksimalnu podršku u primjeni sustava u praksi. U skladu s navedenim, te s obzirom na pojačani turistički promet koji se očekuje u narednim danima, organizirali smo i posebna dežurstva tijekom nadolazećih uskršnjih blagdana u sklopu kojih će naša služba informatičara biti konstantno na raspolaganju za dodatna pojašnjenja i upute“, izjavio je direktor Glavnog ureda HTZ-a Ratomir Ivičić.

Predmetni dokument, kao i već ranije utemeljen detaljan sustav podrške za sve subjekte i korisnike sustava, nalazi se na web stranici www.evisitor.hr na kojoj su objavljene sve važne i korisne informacije, često postavljena pitanja u vezi primjene eVisitor sustava te posebni video isječci u kojima se opisuje svaki korak primjene sustava od strane korisnika. Korisnici se za sve nejasnoće mogu obratiti nadležnoj turističkoj zajednici, a po potrebi i na mail eVisitor@htz.hr

» eVisitors - pojašnjenja vezana uz primjenu propisa o boravišnoj pristojbi
» eVisitor - novi sustav prijave i odjave (26/11/2015)

Email

Međunarodne pohvale turističkoj Istri

  • Best Olive Oil Region in the world 2016, 2017 and 2018


  • Istria 52 Places To Go In 2017

  • 10 Best European
    Wine Destinations 2016

  • 10 Best Wine Travel Destinations 2015

  • World's 2nd Best Olive Oil Region 2010 - 2015

  • Top 10 Valentine's Day Retreats 2014

Uz značajnu medijsku pokrivenost u časopisima kao što su National Geographic Traveler i Huffington Post, te u uglednim turističkim vodičima kao što je Lonely Planet, međunarodni novinari i touroperatori nastavljaju hvaliti Istru i njenu ponudu, uvrštavajući je među najbolje svjetske destinacije.

Booking