27.03.2017.

Potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima

Hrvatska turistička zajednica je u skladu s Pravilnikom o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima (NN 28/13 i 156/14) i Programom rada za 2017. godinu, objavila Javni poziv za dodjelu potpora turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u 2017. godini koji je otvoren do 21. travnja 2017. godine.

U smislu ovog Javnog poziva, nerazvijenim područjima se smatraju područja svih kontinentalnih županija, osim područja Grada Zagreba te sva naselja s područja ostalih županija, koja na svojem području nemaju izlaz na more.

Sredstva potpore odobravat će se kroz četiri namjene koje obuhvaćaju:
1.    razvoj i unapređenje turističke ponude destinacije te uvjeta boravka turista,
2.    razvoj, obnovu i unapređenje javne turističke infrastrukture,
3.    edukacije te
4.    opremanje ureda terminalima eVisitor sustava.

Tekst Javnog nalazi se na web stranicama Hrvatske turističke zajednice:
www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/potpore-hrvatske-turisticke-zajednice/2017/potpore-turistickim-zajednicama-na-turisticki-nerazvijenim-podrucjima

Obzirom da je programom Potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima definirano da  za kandidirane programe TZN je dužna zatražiti mišljenje TZ županije na području koje se realizira kandidirani program o usklađenosti kandidiranog programa sa strateškim ili drugim dokumentima razvoja turizma županije.

TZN je dužna uz kandidaturu, HTZ-u dostaviti kopiju zahtjeva za mišljenje za kandidirane programe koje je zatražila od TZ županije. U slučaju da TZ županije u traženom roku ne dostavi TZN mišljenje o kandidiranom programu, smatrati će se da je suglasna s istim.

Zahtjevi za dobivanje mišljenja o usklađenosti mogu se uputiti u TZ Istarske županije na email info@istra.hr, najkasnije do 17. travnja 2017. Uz ovjereni Zahtjev, potrebno je dostaviti i ispunjeni obrazac TZN-2017, odnosno, detaljan opis kanidiranog projekta, prema sljedećem:
- cilj/svrha projekta
- očekivani rezultati provedbe kandidiranog programa/projekta
- sadržaj/opis projekta/programa.

Rok za dostavu kandidatura u Hrvatsku turističku zajednicu je 21. travanj 2017. godine. Sve dodatne informacije mogu se zatražiti pisanim putem, na email: potpore@htz.hr, najkasnije tri dana prije roka za dostavu kandidatura.

Email

Međunarodne pohvale turističkoj Istri

  • Best Olive Oil Region in the world 2016, 2017 and 2018


  • Istria 52 Places To Go In 2017

  • 10 Best European
    Wine Destinations 2016

  • 10 Best Wine Travel Destinations 2015

  • World's 2nd Best Olive Oil Region 2010 - 2015

  • Top 10 Valentine's Day Retreats 2014

Uz značajnu medijsku pokrivenost u časopisima kao što su National Geographic Traveler i Huffington Post, te u uglednim turističkim vodičima kao što je Lonely Planet, međunarodni novinari i touroperatori nastavljaju hvaliti Istru i njenu ponudu, uvrštavajući je među najbolje svjetske destinacije.

Booking